Johtoryhmä

Johtoryhmä muodostuu projektiin osallistuvien laitosten johtavista tutkijoista (Tallinnan teknillisen yliopiston merisyteemien laitos, Latvian vesiekologian laitos, Suomen ympäristökeskus), osallistuvien maiden Ympäristöministeriöiden edustajista ja edustaja liitännäisosallistujasta (Ruotsin merialueiden- ja vesialueiden hallinoinnin laitos).

Johtoryhmä seuraa projektin toteuttamista, hyväksyy projektin kehitysraportit ja maksatukset, huolehtii projektin ulkopuolisista palveluista, laatii sopimukset ja mikäli tarpeellista hyväksyy tarpeelliset muutokset proktisuunnitelmaan. Johtoryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
The content of the publication reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.

© 2011 - 2021