Mereala hea keskkonnaseisundi piiritlemise võimekuse suurendamine

Kolmanda tööpaketi eesmärk on parendada teadmiste baasi ning juhendeid tunnuste, kriteeriumide ja indikaatorite ühtseks kasutamiseks hea keskkonnaseisundi määramisel.

Töö projekti kolmandas tööpaketis algas analüüsides viimaseid Euroopa Komisjoni ja regionaalsete organisatsioonide (HELCOM, OSPAR ja ICES) juhendeid kriteeriumide, indikaatorite ja metodoloogia osas hea keskkonnaseisundi hindamisel. Metodoloogiaid analüüsitakse võõrliike, toitumisvõrgustikke, mereprügi ja veealust müra käsitlevate tunnuste suhtes.

Indikaatoreid vaadeldakse järgmistest vaatepunktidest: 1) võõrliikide arvukus ja seisundi iseloomustus, määrates kindlaks nii mõjutegurid ja riskipiirkonnad (sh. nn. hot spot-id) kui ka peamised vektorid ja levikurajad; 2) prügi tunnused mere- ja rannikukeskkonnas ning prügi mõjud merekeskkonnale; 3) merealuse müra ajaline ja ruumiline jaotus (impulsiivsed ja pidevad helid) ning selle mõju mere-elustikule; 4) toitumisvõrgustikud, võttes erilise tähelepanu alla võtmeliikide produktiivsuse ja toitumisgrupid, valitud liikide osakaalu toitumisvõrgustiku ülaosas ning võtme toitumisgruppide arvukuse/jaotuse.

Võimekuse tõstmiseks viiakse valitud aladel läbi seminare ja väikesemahulisi pilootuuringuid.

Tööpaketi tulemuseks on kokkuvõtvad aruanded, mis analüüsivad metodoloogiaid, mida võiks hea keskkonnaseisundi tunnuste, kriteeriumide ja indikaatorite arendamiseks kasutada ning vajakajäämisi võimekuse tõstmiseks.

Manused

Nimetus Suurus
Seminar_Aug2012_Casini.pdf 1MB
Seminar_Aug2012_Korpinen.pdf 473KB
Seminar_Aug2012_Puntila.pdf 1MB
Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2023