Mereala keskkonnaseisundi esialgsete hinnangute võrdlev analüüs

Merestrateegia raamdirektiivi rakendamiseks peavad liikmesriigid koostama oma merealade kohta esialgsed hinnangud, milles sisalduvad:
 

Teise tööpaketi peamine eesmärk on viia läbi Eesti, Läti ja Soome esialgsete hinnangute üksikasjalik analüüs, et leida võimalikud puudujäägid senistes teadmistes. Samuti teostatakse metodoloogiate ja keskkonnaseisundit kirjeldavate ja survetegureid ja mõjusid (ka inimtegevust) hindavate kontseptsioonide sidususe analüüs.

Kui esialgsete hinnangute võrreldavus ja lüngad teadmistes on kindlaks tehtud, valmistatakse ette soovitused hindamisskeemide harmoniseerimiseks. Samuti töötatakse välja ettepanekud erinevate EL-i direktiivide (nt merestrateegia raamdirektiiv, vee raamdirektiiv, elupaikade direktiiv) aruandlusprotseduuride integreerimiseks.

2012. aasta aprillis korraldatakse Tallinnas esialgseid hinnanguid koostavatele ekspertidele seminar.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2023