Teaduslikult põhjendatud ja ökonoomse seireprogrammi väljatöötamine

Tööpakett neli püüab leida teaduslikult põhjendatud ja ökonoomset ühist seire- ja hindamisskeemi. Selleks analüüsitakse olemasolevaid seire- ja hindamisprogramme ning töötatakse välja ühine ökonoomne seirevõrgustik.

Autonoomseid uurimisplatvorme (näiteks Ferrybox, automaatpoid jne) kasutavate meetodite kohta viiakse läbi tasuvusuuring. Riia ja Stockholmi liinil sõitvale praamile paigaldatakse Ferrybox süsteem.

Kõikide praegu kasutuses olevate Ferrybox süsteemide (liinidel Helsinki-Travemünde, Göteborg-Kemi, Helsinki-Tallinn, Tallinn-Stockholm ja Riia-Stockholm) andmed koondatakse kokku ning analüüsitakse.

2013. aastal korraldatakse Riias seire- ja hindamismieetodite teemaline seminar. Seminari sihtgrupiks on seire ja hindamisega tegelevad teadlased ja asutused.

Tööpaketi oodatavate tulemuste hulka kuulub aruanne lünkadest seireprogrammides. Sõnastatakse ka soovitused seirevõrgustiku ja hindamismeetodite kaasajastamiseks. Piirkonna jaoks töötatakse välja ühine teaduslikult põhjendatud ja ökonoomne seire- ja hindamisskeem. Skeemi esitletakse vastavalt seminaril.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2023