Hyvän tilan arvioinnin tietopohjan parantaminen

Työpaketin 3 tavoitteena on parantaa ohjeistusta ja tietopohjaa, jotta meren hyvää tilaa voitaisiin arvioida yhdenmukaisesti.

Työpaketti 3 aloitti analysoimalla EU:n sekä alueellisten toimijoiden kuten HELCOMin, OSPARin ja ICESin viimeisimpiä ohjeita hyvän tilan määrittelyn kriteereistä, menetelmistä ja indikaattoreista. Ohjeita analysoidaan liittyen neljään hyvän tilan kuvaajaan: vieraslajeihin, ravintoverkkoihin, roskaantumiseen ja vedenalaiseen meluun.

Indikaattoreita tarkastellaan sueraavista näkökulmista: 1) vieraslajien tila ja runsaus, niiden vaikutukset ja riskialueet, sekä pääasialliset leviämistavat, 2) vedessä ja rannoilla olevan roskan ominaisuudet ja vaikutukset meeneläviin, 3) melun ajallinen ja paikallinen jakautuminen (äkilliset ja jatkuvat äänet) ja sen vaikutus mereneläviin, 4) ravintoverkot, erityisesti avainlajien ja –ryhmien tuottavuus, runsaus ja levinneisyys, sekä valittujen lajien osuus ravinto verkon huipulla.

Pieniä pilottuttutkimuksia sekä seminaareja järjestetään kansallisen osaamisen tukemiseksi.

Työpaketti 3 tuottaa yhteenvetoraportteja, joissa analysoidaan tietoja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan edelleen parantaa hyvän tilan arvioinnin tieteellistä pohjaa. Myös osaamisen kehittämistarpeita arvioidaan.

Liitteet

Nimi Koko
Seminar_Aug2012_Casini.pdf 1MB
Seminar_Aug2012_Korpinen.pdf 473KB
Seminar_Aug2012_Puntila.pdf 1MB
Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024