Keskisen Itämeren INTERREG IV A –ohjelma vuosille 2007-2013 on Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma, joka keskittyy ympäristöön, taloudelliseen kasvuun ja houkutteleviin, dynaamisiin yhteiskuntiin keskisen Itämeren alueella.

Meristrategiadirektiivin (MSD) tavoitteena on hyvän ympäristön tilan saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä. Direktiivissä jäsenmaita kehotetaan yhteistyöhön merenhoitosuunnitelmien laadinnassa yhteisillä merialueilla. GES-REG-projektin päätavoitteena on tukea meristrategiadirektiivin yhteneväistä, koordinoitua toimeenpanoa Itämeren keskisellä ja koillisella alueella.

Projektissa kehitetään meriympäristön hoitoa ja hallintoa kohdealueella muun muassa jakamalla tietoa ympäristöviranomaisille, seurannasta vastaaville laitoksille, HELCOM:ille, muille asianosaisille ja yleisölle. Projekti analysoi aineistoja ja tuottaa julkaisuja sekä järjestää tapaamisia ja seminaareja.

Ohjelma: Keskinen Itämeri
Aihepiiri: Terve ja turvallinen ympäristö
Tukimuoto: Kestöävän alueellisen suunnittelun ja ympäristönhoidon tuki
Kesto: 31 kuukautta, kesäkuu 2011 – joulukuu 2013
Kokonaisbudjetti: 1 472 648 €
ERDF:n rahoitusosuus: 1 137 446 €

Uutisia

2. heinäkuuta 2014

GES-REG-projektin uudesta lehtisestä voit lukea yleiskatsauksen Suomen, viron ja Latvian merialueiden alustavan arvioinnin tuloksista.

Lataa tiedosto klikkaamalla kuvaa (PDF, 2MB).

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2023