Euroopa territoriaalse koostöö programm Kesk-Läänemere INTERREG IV A programm 2007-2013 keskendub projektidele, mis on suunatud keskkonnale, majanduskasvule ning atraktiivsete ja dünaamiliste ühiskondade toetamisele Kesk-Läänemere piirkonnas.

Merestrateegia raamdirektiiv seab eesmärgiks saavutada merealade hea keskkonnaseisund aastaks 2020. Et saavutada merestrateegiate koordineeritud rakendamine samas merepiirkonnas, on vajalik liikmesriikide koostöö. GES-REG projekti peamiseks eesmärgiks on toetada merestrateegia raamdirektiivi järjepidevat ja kooskõlastatud rakendamist Läänemere kesk- ja kirde piirkondades.

GES-REG projekt parandab piirkonna merekeskkonna majandamist läbi teavitustegevuse. Projekti sihtrühmaks on peamised huvigrupid keskkonnainstitutsioonidest, instituudid, mis tegelevad mereseire ja seisundi hindamisega, HELCOM ning kõik teised teemast huvitatud.

Projekti raames viiakse läbi analüüse, kohtumisi keskkonnaametnikega, temaatilisi seminare ning avaldatakse asjakohaseid trükiseid.

Programm: Kesk-Läänemere INTERREG IV A programm 2007-2013
Prioriteet: turvaline ja tervislik keskkond
Toetuse suund: jätkusuutliku ruumilise planeerimise ja keskkonna majandamise toetamine
Kestvus: 31 kuud; juuni 2011 – detsember 2013
Projekti eelarve: 1 472 648 €
ERF toetus: 1 137 446 €

Uudised

2. juuli 2014

GES-REG projekti tulemustest on valminud trükis. Küsi paberversiooni juhtpartnerilt.

Klõpsa pildid trükise alla laadimiseks (PDF, 2MB).

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024