Sotsiaalmajanduslik analüüs

Viies tööpakett keskendub hea keskkonnaseisundi saavutamiseks kooskõlastatud, ökonoomse ja efektiivse poliitikameetmete programmi välja töötamisele.

Viienda tööpaketi raames viiakse läbi riikide Läänemere kasutusviiside sotsiaal-majanduslikud analüüsid, arendatakse ja analüüsitakse mere kasutamise baas-ststenaariume (business-as-usual) ning hinnatakse merekeskkonna halvenemise kulusid (cost of degradation). Määratletakse sotsiaalselt ja majanduslikult parimad poliitikameetmed hea keskkonnaseisundi saavutamiseks. Selleks hinnatakse eelnevalt poliitikameetmete sotsiaal-majanduslikke mõjusid ning teostatakse meetmete rakendamise tulu-kulu või kuluefektiivsuse analüüsid. Korraldatakse töötubasid, seminare ja õppereise, et harmoniseerida erinevate Läänemere riikide sotsiaal-majanduslike analüüside meetodeid. Läbi teostatud uuringute ja rahvusvahelise koostöö suurendatakse järjepidevalt Eesti ekspertide kompetentsi Merestrateegia rakendamiseks vajalike sotsiaal-majanduslike analüüside läbiviimiseks.

Tööpaketi tulemusena valmib aruanne, kus tuuakse välja soovitused uuritud merealadebaas-olukorra hindamiseks ning tehakse ettepanekud survetegurite leevendamiseks vajalike poliitikameetmete programmide rahvusvaheliseks harmoniseerimiseks Läänemere piirkonnas. Tuuakse välja võimalikud edasised uurimissuunad. Antakse välja brošüür merestrateegia raamdirektiivi rakendamise esialgsete sotsiaal-majanduslike analüüside tulemustega.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2023