Taloudellinen ja sosiaalinen analyysi

Työpaketti 5 kehittää koordinoituja, kustannustehokkaita ja toimivia yhteiskunnallisia ratkaisuja hyvän ympäristön tilan saavittamiseksi.

Työpaketissa analysoidaan maiden vesien käyttöä sosioekonomisesta näkökulmasta, analysoidaan ksutannustehokkuutta ja ympäristön tilan huononemisen kustannuksia, sekä säätelyn sosioekonomisia vaikutuksia. Taloudellisten ja sosiaalisten analyysien yhdenmukaistamiseksi järjestetään työpajoja, seminaareja ja opintomatkoja.

Työpaketin tuloksena syntyy suosituksia hyviksi käytännöiksi sekä suosituksia taloudellisen ja sosiaalisen analyysin harmonisoimiseksi valittujen paineiden kohdalla. Tutkimustarpeita tunnistetaan. Alustavien arvioiden taloudellisen ja sosiaalisen analyysin tulokset kootaan kirjaseksi projektin puitteissa ja sen jälkeen.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024