Tulemused

GES-REG projektisisesteks oodatud tulemusteks on näiteks projekti partnerite vaheline edukas suhtlus ja piirkonna merestrateegia raamdirektiivi rakendamise eest vastutavate asutuste tihe võrgustik.

Laiemas plaanis parandab projekt merekeskkonna majandamist piirkonnas läbi teavitustegevuse. Projekti sihtrühmaks on peamised huvigrupid keskkonnainstitutsioonidest, instituudid, mis tegelevad mereseire ja keskkonnaseisundi hindamisega, HELCOM ning teised asjast huvitatud. Seeläbi toetab GES-REG projekt Läänemeres hea keskkonnaseisundi saavutamist.

 

Otsesed oodatavad tulemused on:

 

Sellel lehel hakkavad projekti edenedes ilmuma töö tulemused.

Manused

Nimetus Suurus
WP1 GES-REG booklet with project results.pdf 2MB
WP2 GES-REG An overview of the results of Initial Assessments.pdf 631KB
WP2 GES-REG Final report of analysis of structure and requirements of assessment schemes.pdf 1MB
WP2 GES-REG Final report on gaps in knowledge and needs for capacity building.pdf 372KB
WP3 GES-REG aliens field study final report.pdf 2MB
WP3 GES-REG D4 Food webs final report.pdf 2MB
WP3 GES-REG Final report on field studies on marine and beach litter.pdf 2MB
WP3 GES-REG Report on harmonised use of indicators related to underwater noise.pdf 1MB
WP4 GES-REG Report on autonomous measurements.pdf 908KB
WP4 GES-REG Report on ferrybox type of monitoring.pdf 4MB
WP4 GES-REG Report on gaps in monitoring.pdf 926KB
WP4 GES-REG Report on joint monitoring and assessment scheme.pdf 1MB
WP5 GES-REG ESA Policy Brief EST.pdf 2MB
WP5 GES-REG ESA Policy Brief.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.2 Database-tool on Baseline policies for MSFD PoM.xlsx 501KB
WP5 GES-REG WT5.2 Report on Baseline policies for MSFD PoM.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.3 Comparative study on CoD.pdf 1MB
WP5 GES-REG WT5.3 Valuation study EST MPA Apollo wind park.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.3 Valuation study EST Report.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.3 Valuation study LV Report.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.4 ESA for PoM Recommendation Report.pdf 2MB
Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024