Rezultāti

GES-REG projekta sagaidāmie rezultāti iekļauj veiksmīgu komunikāciju un sadarbību starp projektā iesaistītajām institūcijām katrai savā reģionā ieviešot Jūras Stratēģijas Direktīvu.

Kopumā, šis projekts uzlabos jūras vides pārraudzību apakšreģionos, informējot par tā iekšējiem rezultātiem galvenās mērķauditorijas (vides iestādes, iestādes, kas atbildīgas par jūras vides monitoringu un vides stāvokļa novērtēšanu, HELCOM, citas ieinteresētās personas un plašāku publiku), un līdz ar to atbalstīs laba vides stāvokļa sasniegšanu Baltijas jūrā.

 

Paredzētie rezultāti:

 

Lūdzu, pārbaudiet šo lapu turpmāk, lai sekotu līdzi projekta rezultātiem.

Pielikumi

Nosaukums Izmērs
WP1 GES-REG booklet with project results.pdf 2MB
WP2 GES-REG An overview of the results of Initial Assessments.pdf 631KB
WP2 GES-REG Final report of analysis of structure and requirements of assessment schemes.pdf 1MB
WP2 GES-REG Final report on gaps in knowledge and needs for capacity building.pdf 372KB
WP3 GES-REG aliens field study final report.pdf 2MB
WP3 GES-REG D4 Food webs final report.pdf 2MB
WP3 GES-REG Final report on field studies on marine and beach litter.pdf 2MB
WP3 GES-REG Report on harmonised use of indicators related to underwater noise.pdf 1MB
WP4 GES-REG Report on autonomous measurements.pdf 908KB
WP4 GES-REG Report on ferrybox type of monitoring.pdf 4MB
WP4 GES-REG Report on gaps in monitoring.pdf 926KB
WP4 GES-REG Report on joint monitoring and assessment scheme.pdf 1MB
WP5 GES-REG ESA Policy Brief EST.pdf 2MB
WP5 GES-REG ESA Policy Brief.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.2 Database-tool on Baseline policies for MSFD PoM.xlsx 501KB
WP5 GES-REG WT5.2 Report on Baseline policies for MSFD PoM.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.3 Comparative study on CoD.pdf 1MB
WP5 GES-REG WT5.3 Valuation study EST MPA Apollo wind park.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.3 Valuation study EST Report.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.3 Valuation study LV Report.pdf 2MB
WP5 GES-REG WT5.4 ESA for PoM Recommendation Report.pdf 2MB
Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024