Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A Programma 2007.-2013. gadam ir programma, kas no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem finansē pārrobežu sadarbības projektus, kuri veicina vides stāvokļa un ekonomisko izaugsmi, kā arī pievilcīgas un dinamiskas kopienas veidošanos Centrālās Baltijas jūras reģionā.

Jūras Stratēģijas Direktīva (2008/56EC) ir uzstādījusi mērķi, ka līdz 2020. gadam jūras videi jāsasniedz labs vides stāvoklis, un iesaka dalībvalstīm sadarboties savā starpā, lai nodrošinātu koordinētu jūras stratēģijas izveidi vienā jūras reģionā. GES-REG projekta galvenais mērķis ir atbalstīt saskaņotu un koordinētu Jūras Stratēģijas Direktīvas īstenošanu Baltijas jūras centrālajos un ziemeļaustrumu apakšreģionos.

Ieinteresēto mērķauditoriju, kā piemēram, vides pārraudzības iestāžu, iestāžu, kas veic jūras monitoringu, Baltijas jūras mēroga organizāciju, piemēram, HELCOM, citas reģionā ieinteresēto iestāžu vai personu, kā arī plašākas sabiedrības informēšana un izglītošana par projektu, tā aktivitātēm un rezultātiem uzlabos jūras vides pārvaldību reģionā.

GES-REG projekta mērķu sasniegšanai kā galvenās metodes ir izvēlētas – analīze, publikāciju gatavošana un tikšanās ar officiālajiem vides pārstāvjiem, kā arī tematisku semināru organizēšana.

Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona Programma
Prioritāte: Dorša un veselīga vide
Atbalsta virziens: Atbalsta ilgstpējīgu telpisko plānošanu un vides pārvaldību
Projekta ieviešanas laika posms: 31 mēnesis (06/2011-12/2013)
Kopējais projekta budžets: 1 472 648 €
ERAF finansējums: 1 137 446 €

Jaunumi

2014. gada 2. jūlijā

GES-REG projekta ietvaros ir publicēta brošūra ar rezultātu pārskatu par Sākotnējo novērtējumu Somijas, Igaunijas un Latvijas jūras ūdeņos.

Pieejams lejuplādei, klikšķinot uz attēla (PDF, 2MB).

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024