Pamatots, stabils un rentabls vienotais monitorings un novērtēšanas shēma

Ceturtās darba paketes (WP4) mērķis ir izveidot zinātniski pamatotu un rentablu vienoto monitoringu un novērtēšanas shēmu. Lai sasniegtu šo mērķi, tiks analizētas esošās monitoringa programmas un novērtēšanas shēmas, kā arī tiks izstrādāts vienots un rentabls novērošanas punktu tīkls.

Izmantojot autonomās platformas (Ferrybox, automātiskās bojas u.c), tiks veikts pētījums, lai izvērtētu monitoringa metožu rentabilitāti. Ferrybox sistēma tiks uzstādīta uz prāmja, kas veiks posmu Rīga – Stockholm.

Visi dati no Ferrybox sistēmām, kas pielietotas attiecīgajos jūras reģionos (Helsinki – Travemünde, Gothenburg – Kemi, Helsinki – Tallinn, Tallin – Stockholm un Riga – Stockholm), tiks apvienoti un tad analizēti.

Seminārs par monitoringa un novērtēšanas metodēm tiks organizēts 2013. gadā Rīgā. Šī semināra mērķauditorija ir zinātnieki un institūcijas, kas veic jūras vides monitoringu un stāvokļa novērtēšanu.

Ceturtās darba paketes sagaidāmie rezultāti ir ziņojums par trūkumiem esošajās monitoringa programmās un rekomendācijas novērošanas punktu tīkla un vides stāvokļa novērtēšanas metožu uzlabošanai. Kā arī katram apakšreģionam tiks ierosināta zinātniski pamatota un rentabla monitoringa programma un novērtēšanas shēma. Šī shēma tiks prezentēta atbildīgo un ieinteresēto iestāžu pārstāvjiem informatīvā seminārā.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024