Kattava, kustannustehokas seuranta ja arviointi

Työpaketti 4 tähtää kattavan, kustannustehokkaan seuranta- ja arviointimenetelmän kehittämiseen. Tähän tavoitteeseen päästään analysoimalla nykyisiä seuranta- ja arviointiohjelmia ja kehittämällä niiden pohjalta kustannustekokasta seurantaverkostoa.

autonomisten seuranta-asemien, kuten kaupallisiin aluksiin liitettävien näytteenottojäjestelmien ja automaattisten poijujen, kustannustehokkuutta tutkitaan. Riian ja Tukholman välillä kulkevalle matkustajalautalle asennetaan seurantajärjestelmä.

Kaikkien tällä hetkellä toiminnassa olevien laivalinjoihin liitettyjen seurantajärjestelmien (Helsinki-Travemünde, Göteborg- Kemi, Helsinki-Tallinna, Tallinna-Tukholma sekä Riika-Tukholma) aineisto liitetään yhteen ja analysoidaan.

Seurannan ja arvioinnin menetelmistä järjestetään seminaari riiassa vionna 2013. Seminaarin kohderyhmää ovat ne tutkimuslaitokset ja tutkijat, jotka työskentelevät seurannan ja arvioinnin parissa.

Työpaketin tuloksena syntyy raportti seurantäjärjestelmän puutteista sekä suosituksia seurannan parantamiseksi. Projektin kattamille merialueille luodaan yhteinen, tieteellisesti pätevä ja kustannustehokas seuranta- ja arviointisuunnitelma, joka esitellään seminaarissa, jonne pääätöksentekijät kutsutaan.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024