Laba vides stāvokļa (GES) novērtēšana ar uzlabotu zināšanu bāzi

Trešās darba paketes (WP3) mērķis ir palielināt zināšanu bāzi un vadlīnijas, lai, novērtējot labu vides stāvokli (GES), varētu saskaņoti izmantot raksturlielumus, kritērijus un indikatorus.

WP3 aktivitātes sākās ar analīzi par Eiropas Komisijas un reģionālo organizāciju, piemēram, HELCOM, OSPAR un ICES, jaunākajiem norādījumiem GES novērtēšanā un definēšanā, izmantojot dažādus kritērijus, indikatorus un metodiku. Metodikas analīze tiks veikta attiecībā uz šādiem raksturlielumiem: svešzemju sugas, barības ķēdes, jūras atkritumi un zemūdens troksnis.

Indikatori tiks izvēlēti, lai tie raksturotu 1) svešzemju sugu sastopamību un šī brīža stāvokli, riska zonas (ietverot karstos punktus) un galvenos ietekmējošos faktorus, kā arī galvenos izplatības ceļus; 2) atklātās daļas un piekrastes jūras atkritumu šī brīža stāvokli un to ietekmi uz jūras ekosistēmu; 3) zemūdens trokšņu telpisko izplatību (gan impulsus, gan nepārtrauktas skaņas un to ietekmi uz jūras ekosistēmu; 4) barības ķēdes, it īpaši atslēgas sugu un trofisko grupu produktivitāti, izvēlēto galveno plēsēju proporciju barības ķēžu augšējos posmos un atslēgas trofisko grupu/sugu sastopamību un izplatību.

Tiks rīktoti semināri un veikti maza mēroga eksperimentālie darbi izvēlētās teritorijās, lai sekmētu kapacitātes celšanu.

Darba paketes (WP3) aktivitāšu rezultātā tiks radīti ziņojumi, kuros būs apkopota informācija un analīze par metodiku, ko var izmantot, lai turpmāk attīstītu GES raksturlielumu, kritēriju un indikatoru zinātnisko bāzi un pielietojumu, kā arī tiks uzsvērta un definēta nepieciešamība kapacitātes celšanai.

Pielikumi

Nosaukums Izmērs
Seminar_Aug2012_Casini.pdf 1MB
Seminar_Aug2012_Korpinen.pdf 473KB
Seminar_Aug2012_Puntila.pdf 1MB
Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024