Juhtgrupp

Juhtgrupp koosneb partnerorganisatsioonides juhtivatel positsioonidel töötavatest inimestest (Meresüsteemide Instituut, Läti Veeökoloogia Instituut, Soome Keskkonnainstituut), projektis osalevate riikide Keskkonnaministeeriumide esindajatest ning ühe täiendava partneri esindajast (Rootsi Mere- ja Veemajanduse Agentuur).

Juhtgrupi ülesandeks on jälgida projekti elluviimist, kiita heaks projekti tegevuse aruanded ja maksetaotlused, sõlmida suuremad ekspertteenuste ja ostulepingud ning vajadusel viia projektis läbi muudatused. Juhtgrupi koosolekud toimuvad kolm korda aastas.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2021