Viron Merentutkimuslaitos, Tarton Yliopisto

www.sea.ee

Viron Merentutkimuslaitos on yksi Tarton Yliopiston nykyaikaisista tieteellisista laitoksista. Viron Merentutkimuslaitoksen tehtävänä on merentutkimus ja sen edistäminen Virossa ja Itämeren alueella.

Tutkimusohjelman valmistelussa Viron Merentutkimuslaitos (EMI) vastasi työohjelman osion 2 koordinoinnista, mutta osallistui koko projektin kuvauksen laadintaan. Projektin toteutuksessa EMI antaa tukea johtavalle partnerille projektin hallinnoinnissa huolehtimalla omista vastuistaan. Työohjelman osioihin 1 ja 2 osallistuu tällä hetkellä kansallisesta seurantaohjelmasta vastaava vanhempi erikoistuntija.

Työohjelma osiossa 3 EMI on vastuussa meriympäristön roskaamiseen liittyvistä töistä laatimalla aiheesta ennakkotutkimuksen sekä osallistumalla vieraslajeihin liittyviin hankkeisiin. Työohjelman osiossa 4 EMI käyttää kokemustaan merien seurantaohjelmien järjestämisestä (sisältäen automaattisen planktonnäytteiden keräämisjärjestelmän) ja johtaa tämän aiheen katselmusta sekä nykyisten alueellisten meriympäristöseurantojen puutteiden erittelyä huomioiden meristrategiadirektiivin (MSFD) vaateet.

 

Georg Martin
georg.martin@ut.ee

Henn Ojaveer
henn.ojaveer@ut.ee

Kristina Tiivel
kristina.tiivel@ut.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024