Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

www.sea.ee

Eesti Mereinstituut on kaasaegne teadusasutus, mille peamiseks ülesandeks on Eesti mereuuringute pikkade traditsioonide jätkamine ja valdkonna arendamine nii Eestis kui kogu Läänemere regioonis. Uurimisvaldkondade laia spektrisse kuuluvad teemad merevee füüsikast bioloogiani.

Projekti ettevalmistavas protsessis osales Eesti Mereinstituut peamiselt teise tööpaketi arendamises. Eesti Mereinstituut toetab projekti läbiviimist partnerülesannete täitmisega. Samuti on Eesti Mereinstituut vastutav-juhtiv täitja teises tööpaketis, mis tegeleb esialgsete hinnangute võrdleva analüüsi ja harmoneerimisega.

Kolmandas tööpaketis on Eesti Mereinstituudi vastutusalaks mereprügi käsitlev pilootuuring ning osalemine võõrliike käsitlevas uuringus. Neljanda tööpaketi raames on Eesti Mereinstituudil võimalik kasutada oma kogemusi eksisteerivatest mereseire programmidest ülevaate andmisel ning neis puuduste väljatoomisel.

 

Georg Martin
georg.martin@ut.ee

Henn Ojaveer
henn.ojaveer@ut.ee

Kristina Tiivel
kristina.tiivel@ut.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2023