Latvian vesiekologian laitos

www.lhei.lv

Latvian vesiekologian laitos on pienikokoinen tieteellinen laitos, jonka tehtävänä on Itämeren ekologian ja ympäristöongelmien perus- ja soveltava tutkimus. Suuri osa tutkimuksesta keskittyy Riian lahteen ja Itämeren pääaltaan Latvian vesialueeseen. Tällä alueella laitos on vastuussa myös ympäristöseurannoista.

Latvian vesiekologian laitos (LHEI) osallistui aktiivisesti projektin ideointiin, hakemuksen laadintaan ja työohjelman osioiden 2, 3 ja 5 kommentointiin. LHEI avusti työohjelman osioiden 1 ja 4 laadinnassa. LHEI osallistuu koko työohjelman toteuttamiseen. Työohjelman osiossa 1 LHEI liitännäisosallistujana ja hyödynsaajana avustaa johtavaa partneria projektin hallinnoinnissa sekä kansallisten toimien hallinnoinnissa. Työohjelman osiossa 2. LHEI on vastuussa puutteiden analysoinnista ja toimintakyvyn parantamiseen tähtäävistä tarpeista.

LHEI on vastuussa työohjelman osiosta 3. koskien vieraslajeja. LHEI:n tehtävät sisältävät lisäksi pienimuotoisen ennakkotutkimuksen ja LHEI tukee projektin muita osallistujia tarpeellisten kuvaajien laadinnassa. Työohjelman osiossa 4. on kokonaisuudessaan mukana ja erityisaiheenaan Ferrybox-systeemi. Työohjelman osiossa 5. LHEI on mukana ainoastaan vähäisin osin, sillä työt teetetään ulkopuolisella toimijalla. Tästä huolimatta LHEI on vastuussa työohjelman osion tehtäviä määriteltäessä ja LHEI vastaa ja hallinnoi työtohjelman osion toteuttamista.

 

Juris Aigars
juris.aigars@lhei.lv

Astra Labuce (on maternity leave)
astra.labuce@lhei.lv

Solvita Strake
solvita.strake@lhei.lv

Kristine Pakalniete
kristinepa@apollo.lv

Diāna Stendzeniece
diana.stendzeniece@lhei.lv

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024