Läti Veeökoloogia Instituut

www.lhei.lv

Läti Veeökoloogia Instituut teostab Läänemere ökoloogiat ja keskkonnaprobleeme käsitlevaid alus- ja rakenduslikke uuringuid. Enamik töid viiakse läbi Riia lahes ja Ava-Läänemere Läti osas, kus instituut vastutab ka merekeskkonna seire eest.

Läti Veeökoloogia Instituut (LHEI) osales aktiivselt projekti ettevalmistamises, pakkudes ideid tööpakettide 2, 3 ja 5 vastutavatele partneritele ning aitas koostada ka tööpakettide 1 ja 4 kondikavasid. LHEI on aktiivne osaline kõikide tööpakettide elluviimisel. Esimese tööpaketi raames toetab instituut juhtpartnerit projekti juhtimises ning kõikide Lätis planeeritud tegevuste läbiviimisel. Teises tööpaketis on LHEI ülesandeks võimekuse tõstmiseks analüüsida lünki ja vajakajäämisi senistes teadmistes.

Kolmandas tööpaketis on LHEI osaks tegeleda võõrliikidega, sh viia läbi väike pilootuuring. Samuti toetab LHEI teisi projekti partnereid erinevate tunnuste osas. Neljandas tööpaketis osaleb LHEI kõikides tegevustes, pöörates aga erilist tähelepanu Ferrybox-i süsteemile. Viiendas tööpaketis on LHEI osa minimaalne, kuna enamik planeeritud tööst teostatakse allhanke korras. LHEI osa selles tööpaketis on püstitada lähteülesanded ja oodatavad tulemused ning kontrollida tööpaketi elluviimist.

 

Juris Aigars
juris.aigars@lhei.lv

Astra Labuce (lapsehoolduspuhkusel)
astra.labuce@lhei.lv

Solvita Strake
solvita.strake@lhei.lv

Kristine Pakalniete
kristinepa@apollo.lv

Diāna Stendzeniece
diana.stendzeniece@lhei.lv

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024