Tallinnan Teknillisen Yliopiston Merisyteemien Laitos

www.msi.ttu.ee

Tallinnan Teknillisen Yliopiston tehtävänä on Viron kestävän kehityksen tukeminen tieteeseen perustuvan luovuuden ja akateemisen koulutuksen avulla (insinööritieteet, tekniset tieteet, luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet).Tallinnan Teknisellä Yliopistolla on laaja-alainen kokemus EU:n rahoittamien erilaisten rajoja ylittävien tutkimusohjelmien vetämisestä

Tallinnan Teknillisen Yliopiston Merisyteemien Laitos tutkii erityisesti Itämeren ympäristöä ja siihen kohdistuvia muutosvoimia

Projektin johtavana partnerina Merisyteemien Laitos on vastuussa projektin koordinoinnista ja hallinnosta. Osana kansallista yliopistoa Merisysteemien Laitoksella on käytössään projektin johtamiseen ja hallinnointiin tarvittava perusrakenne, osaaminen, ohjelmisto ja henkilökunta.

 

Projektin koordinaattori

Urmas Lips
urmas.lips@msi.ttu.ee
+372 620 4304

 

Projektipäällikkö

Mairi Uiboaed
mairi.uiboaed@msi.ttu.ee
+372 620 4330

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024