Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut

www.msi.ttu.ee

Tallinna Tehnikaülikooli missioon on Eesti jätkusuutliku arengu toetamine teadusloome ja teaduspõhise kõrghariduse kaudu tehnika-, täppis-, loodus- ja sotsiaalteaduste vallas. Tallinna Tehnikaülikoolil on erinevate piiriüleste Euroopa Liidu rahastatavate teadusprojektide läbiviimisel laialdane kogemus.

TTÜ Meresüsteemide Instituut tegeleb alus- ja rakendusuuringutega Läänemere füüsikaliste (eriti hüdrodünaamiliste) ja biogeokeemiliste protsesside süsteemseks tundmaõppimiseks ja modelleerimiseks atmosfääri, maismaa ja inimtegevuse mõjude kontekstis.

Juhtpartnerina vastutab Meresüsteemide Instituut projekti üldise läbiviimise, juhtimise ja administreerimise eest. Meresüsteemide Instituudil on olemas kõik selleks vajalikud teadmised, kvalifitseeritud personal, taristu ning tarkvara.

 

Projekti koordinaator

Urmas Lips
urmas.lips@msi.ttu.ee
+372 620 4304

 

Projektihaldur

Mairi Uiboaed
mairi.uiboaed@msi.ttu.ee
+372 620 4330

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024