Tallinas Tehnoloģiju Universitātes Jūras Sistēmu institūts

www.msi.ttu.ee

Tallinas Tehnoloģiju Universitātes misija ir, radot zinātni un attīstot inženierzinātnes, tehnoloģiju, dabas un sociālo zinātņu augstāko izglītību, atbalstīt ilgtspējīgu Igaunijas attīstību. Tallinas Tehnoloģiju Universitātei ir plaša pieredze dažādu Eiropas Savienības finansētu pārrobežu pētniecības projektu vadīšanā.

Tallinas Tehnoloģiju Universitātes Jūras Sistēmu institūts koncentrējas uz pētījumiem par Baltijas jūras vides stāvokli un mainīgajiem, ārējiem ietekmējošajiem faktoriem.

Jūras Sistēmu institūts kā vadošais projekta partneris ir atbildīgs par vispārējo koordēšanu un projekta administrēšanu. Jūras Sistēmu institūtam kā valsts tehnoloģiskās universitātes daļai ir viss nepieciešamais projekta koordinēšanai un vadībai – zināšanas un prasmes, kvalificēts personāls un nepieciešamā infrastruktūra un programmatūra.

 

Projekta koordinators

Urmas Lips
urmas.lips@msi.ttu.ee
+372 620 4304

 

Projekta menedžere

Mairi Uiboaed
mairi.uiboaed@msi.ttu.ee
+372 620 4330

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024