Suomen ympäristökeskus

www.ymparisto.fi/default.asp?node=5297&lan=EN

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on sekä tutkimuslaitos että ympäristön asiantuntijakeskus. SYKEn tutkimukset keskittyvät ympäristön muutoksiin ja niiden hallintaan. Asiantuntevuus perustuu ympäristön pitkäaikaisseurantoihin, laajapohjaisiin tutkimustuloksiin ja keskuksen henkilökunnan korkeaan ammattitaitoon.

Projektin valmistelussa SYKEn Merikeskus koordinoi työohjelman osion 3. laadinnan. Työohjelman osiossa 1. SYKE tukee johtavaa partneria huolehtimalla omista vastuistaan. SYKE vastaa työohjelman osiosta 3. SYKE jäsentää ohjeistuksen perusteista, indikaattoreista ja menetelmistä, kerää tiedot tieteellisestä osaamisesta ja aineistoista, määrittelee tietokannat ja niiden tarpeet tunnuslukuja kehitettäessä , kehittää ja testaa tunnuslukuja hyvän ympäristön tilan määrittämiseksi.

Työohjelman osiossa 2 SYKE vastaa painetietojen ja ihmisen vaikutustietojen puutteiden analysoinnista. Työohjelman osiossa 4. SYKE osallistuu olemassa olevien seuranta/ mittaamisohjelmien arviointiin, yhteisten kustannustehokkaiden seurantaverkostojen kehittämiseen, uusien arviointimenetelmien kehittämiseen sekä yhteisten alueellisten seuranta/arviointihankkeiden kehittämiseen.

 

Juha-Markku Leppänen
Juha-Markku.Leppanen@ymparisto.fi

Ulla Haapanen
Ulla.Haapanen@ymparisto.fi

Laura Uusitalo
Laura.Uusitalo@ymparisto.fi

Jan-Erik Bruun
Jan-Erik.Bruun@ymparisto.fi

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024