Soome Keskkonnainstituut

www.ymparisto.fi/default.asp?node=5297&lan=EN

Soome Keskkonnainstituut (SYKE) on nii uurimisinstituut kui ka keskkonna-alase kompetentsi keskus. SYKE keskendub oma uurimisteemades muutustele keskkonnas ning otsib võimalusi nende muutuste kontrolli all hoidmiseks. Instituudi teadmised põhinevad pikaajalisel keskkonnaseirel, laiaulatuslike uurimuste tulemustel ning kõrgelt kvalifitseeritud tööjõul.

Projekti ettevalmistavas faasis aitas Soome Keskkonnainstituudi Mereuurimise Keskus välja töötada peamiselt kolmandat tööpaketti. Esimeses tööpaketis on SYKE ülesandeks toetada juhtpartnerit aruandluse jmt. Kolmandas tööpaketis on SYKE vastutav-juhtiv partner. SYKE analüüsib tunnuseid, kriteeriume, indikaatoreid ja meetodeid; kogub teaduslikke andmeid ning teeb kindlaks andmeallikad. Samuti arendab SYKE edasi seniseid indikaatoreid ning katsetab neid hea keskkonnaseisundi hindamisel.

Teises tööpaketis on SYKE ülesandeks analüüsida survetegureid ja inimmõju puudutavaid infolünki. Tööpaketis neli osaleb SYKE olemasolevate seire- ja mõõtmisprogrammide analüüsimisel, ühise ja ökonoomse seirevõrgustiku väljatöötamisel, uute hindamismeetodite arendamisel ning ühise seire- ja hindamisskeemi arendamisel piirkonnas.

 

Juha-Markku Leppänen
Juha-Markku.Leppanen@ymparisto.fi

Ulla Haapanen
Ulla.Haapanen@ymparisto.fi

Laura Uusitalo
Laura.Uusitalo@ymparisto.fi

Jan-Erik Bruun
Jan-Erik.Bruun@ymparisto.fi

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024