Alustavien arvioiden analysointi

Merenhoitosuunnitelman toimeenpanoa varten jokainen jäsenmaa laatii omista merialueistaan alustavan arvion, joka sisältää:
 

Työpaketin 2 tärkein tehtävä on analysoida Suomen, viron ja Latvian alustavia arvioita ja löytä niiden yhdenmukaisuudet ja aukkokohdat. Ympäristön tilan sekä paineiden ja vaikutusten arvioinnin menetelmien ja käsitteiden yhdenmukaisuutta arvioidaan ja aukkokohdat paikannetaan.

Kun yhtymäkohdat ja puutteet on paikannettu, voidaan antaa suosituksia ympäristön tilan arvioinnin yhdenmukaistamiseksi. Projektissa kehitetään myös ehdotuksia yhdenmukaisiksi raportointitavoiksi eri direktiiveihin liittyen (meristrategiadirektiivi, vesipuitedirektiivi, mahdollisesti luontodirektiivi).

Huhtikuussa 2012 järjestetään tallinnassa seminaari viraomaisille ja alustavia arviointeja tekeville asiantuntijoille.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024