GES-REG-projektin järjestää seminaarin ”Initial assessment of marine areas – status and harmonisation of the process in Northern Baltic” (Meren tilan alustavat arviot –tilanne ja prosessin yhdenmukaistaminen pohjoisella Itämerellä) Viron ympäristöministeriössä 23.5.2012 (Narva mnt 7a, Tallinna, www.envir.ee)

 

Aihe

Meristrategiadirektiivin mukaisten meren tilan alustavien arvioiden tulee olla valmiina heinäkuussa 2012. Tätä varten jäsenmaat ovat koonneet ja arvioineet olemassa olevaa tietoa meriympäristön ja sen tilan eri tekijöistä. Alustavien arvioiden valmistelussa on tärkeää, että samopja merialueita jakavien valtioiden lähestymistavat ja menetelmät ovat yhteneväiset.

Seminaarin tavoitteena on:

Yksipäiväisessä seminaarissa kuullaan esitykset Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin tilanteista sekä keskustellaan pienryhmissä siitä, mitä pitäisi huomioida alustavien arvioiden viimeistelyssä.

Seminaarin järjestää Central Baltic INTERREG IV A:n GES-REG-projekti (Good Environmental Status Through Regional Cooperation and Capacity Buiding)GES-REG-projekti, ja isäntänä toimii Tarton yliopiston Viron merentutkimusinstituutti. Järjestäjä tarjoaa seminarian aikaisen lounaan ja kahvit.

Seminaari on englanninkielinen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: täyttäkää oheinen ilmoittautumiskaavake ja lähettäkää se Kristina Tiivelille, kristina.tiivel@ut.ee (puh: +372 5088517) viimeistään 18. toukokuuta 2012.

Liitteet

Nimi Koko
Preliminary AGENDA_ GES-REG seminar 23 05 12.pdf 236KB
Reg_form_23 05 12.doc 34KB
Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024