GES-REG projekti raames toimub 23. mail Keskkonnaministeeriumis seminar teemal „Merealade esialgne hindamine – hetkeolukord ja protsessi ühtlustamine Läänemere põhjaosas“

Vastavalt Merestrateegia Raamdirektiivile (MSRD) on mereala esialgse hinnangu valmimise tähtaeg juuli 2012. Liikmesriigid on võtnud ülesannet väga tõsiselt ning aruande koostamiseks ja olemasoleva informatsiooni kogumiseks on tehtud palju pingutusi, et katta merekeskkonna kõiki erinevaid aspekte. Esialgsete hinnangute valmimise protsessis mängib tähtsat rolli lähenemiste ja meetodite ühtlustamine ühise merealaga liikmesriikide vahel.

Seminari eesmärgiks on:

Seminaril esinetakse ettekannetega Eestist, Soomest, Lätist ja Rootsist ning arutatakse tähtsamaid teemasid ja koostatakse suunised riikliku esialgse hinnangu aruande viimistlemiseks.

Seminari korraldab Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi GES-REG (Good Environmental Status Through Regional Cooperation and Capacity Building) projekti raames Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut. Kohvipausid ja lõunaeine seminari ajal on korraldaja kulul.

Seminari ametlikuks keeleks on inglise keel.

Lisainfo ja registreerimine: palun täita manuses olev registreerimisleht ja saata Kristina Tiivelile kristina.tiivel@ut.ee, tel 508 8517) hiljemalt 18. maiks 2012.

Manused

Nimetus Suurus
Preliminary AGENDA_ GES-REG seminar 23 05 12.pdf 236KB
Reg_form_23 05 12.doc 34KB
Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024