Projekta GES-REG ietvaros seminārs Jūras teritoriju sākotnējais novērtējums- stāvoklis un procesa harmonizācija ziemeļbaltijā notiks Igaunijas Vides ministrijā 2012. gada 23. maijā.

Norises vieta: Igaunijas Vides ministrija
(Narva mnt 7a, Tallina, Igaunija, www.envir.ee)

 

Temats

Saskaņā ar Jūras stratēģijas pamatdirektīvu (JSP), jūras ūdeņu Sākotnējais novērtējums atbilstoši nacionālajai jurisdikcijai ir jāveic līdz 2012. gada jūlijam. Eiropas Savienības dalībvalstīs šis process ir izvirzīts par vienu no prioritātēm, tādēļ liels darbs ir ieguldīts esošās informācijas apkopošanā un sintezēšanā, lai būtu iespējams aptvert visus dažādos jūras vides aspektus. Sākotnējā novērtējuma atskaišu sagatavošanā būtisks solis ir risinājumu un metožu harmonizēšana starp dalībvalstīm, kurām ir kopīga jūras teritorija.

Semināra mērķi ir:

Vienas dienas seminārs ietvers nacionālā līmeņa prezentācijas no Igaunijas, Somijas, Latvijas un Zviedrijas, kā arī grupu diskusijas par attiecīgajām tēmām un rekomendācijām par nacionālo Sākotnējo novērtējumu pabeigšanu.

Semināru organizē Centrālās Baltijas INTERREG IV A projekts GES-REG (Laba vides stāvokļa ieviešana izmantojot reģionālo sadarbību un kapacitātes celšanu). Semināru vadīs Igaunijas Jūras institūts, Tartu Universitāte. Kafijas pauzes un pusdienas tiks segtas no semināra vadītāju puses.

Valoda: seminārs noritēs angļu valodā

Kontakti un reģistrācija: Lūdzu aizpildiest un iesniedziet pievienoto reģistrācijas anketu Kristīnai Tiivel kristina.tiivel@ut.ee (tel.: +372 5088517), līdz 2012. gada 18. maijam.

Pielikumi

Nosaukums Izmērs
Preliminary AGENDA_ GES-REG seminar 23 05 12.pdf 236KB
Reg_form_23 05 12.doc 34KB
Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024