Viron ympäristöministeriö

www.envir.ee

Viron ympäristöministeriö keskittyy luonnonvarojen käyttöön, ympäristön suojeluun sekä tasapainoiseen taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehittymiseen. Tavoitteena on kehittää hyvin toimiva järjestelmä, jonka avulla on mahdollista edistää ympäristön suojelua sekä edesauttaa voimavarojen suunnitel-mallista ja hyvin harkittua käyttöä ympäristön suojeluun.

Viron ympäristöministeriö on Viron meriympäristön toimivaltainen viranomainen ja sen vastuualueeseen kuuluu meristrategia hyvän ympäristön tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Ympäristöministeriö oli GES-REG projektin eräs aloitteentekijä yhdistämällä samaa, yhteistä merialuetta jakavien naapurivaltioiden toimijat./p>

Työohjelman osiossa 1. ympäristöministeriö osallistuu projektin johtoryhmään ja vastaa projektin tiedottamisesta, julkistamisista ja tulosten tiedottamisesta. Työohjelman osiossa 2. ympäristöministeriö keskittyy ensimmäisten tila-arvioiden yhdenmukaisuuteen ja lähestymistapoihin, joita MSFD ja muut EU:n säädökset edellyttävät. Työohjelman kohdassa 4. ympäristöministeriö osallistuu alueellisen seurantaohjelman ja tila-arvion kehittämiseen. Työohjelman kohdassa 5. ympäristöministeriö tuottaa taustatietoja ja ohjeistaa yhteismitallisten menetelmien käyttämisestä sosiaalis-taloudellisten arvioiden tekemiseksi eri merialueille.

 

Marek Nurmik
Marek.Nurmik@envir.ee

Agnes Villmann
Agnes.Villmann@envir.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024