Igaunijas Vides Ministrija

www.envir.ee

Igaunijas Vides Ministrija koncentrējas uz dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības jomām, kā arī līdzsvarotu ekonomiskās un sociālās jomas attīstību, tādā veidā nodrošinot labi funkcionējošu sistēmu, kas nepieciešama, lai sasniegtu mērķtiecīgu un pārdomātu vides resursu izmantošanu.

Igaunijas Vides Ministrija ir kopetenta iestāde jūras vides politikas jautājumos par jūras vides stratēģijas izveidi, kuras mērķis būtu sasniegt un saglabāt labu vides stāvokli Igaunijas teritoriālajos ūdeņos. Igaunijas Vides Ministrija saveda kopā galvenos projekta partnerus no valstīm, kurām kopīgs viens un tas pats Baltijas jūras reģions, un tādā veidā bija viena no GES-REG projekta veidošanas iniciatoriem.

Pirmajā darba paketē Igaunijas Vides Ministrija piedalīsies Vadības grupas darbā un būs atbildīga par komunikāciju, publicitāti un rezultātu izplatīšanu. Otrajā darba paketē tās aktivitātes koncentrēsies uz sākumnovērtējuma izveidei izmantoto shēmu un metožu saskaņotību, kā to prasa Jūras Stratēģijas Direktīva un citas Eiropas Savienības Direktīvas. Igaunijas Vides Ministrija piedalīsies arī kopīga monitoringa un vides stāvokļa novērtēšanas programmas izveidē apakšreģionos ceturtās darba paketes ietvaros. Savukārt piektajā darba paketē tā būs atbildīga par informācijas un norādījumu sniegšanu, lai nodrošinātu konsekvenci sākotnējās socio-ekonomiskās analīzes veikšanai apakšreģionos.

 

Marek Nurmik
Marek.Nurmik@envir.ee

Agnes Villmann
Agnes.Villmann@envir.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024