Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)

www.rktl.fi

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on Suomessa kalatalouden ensisijainen tutkimuslaitos. RKTL tuottaa perustietoja poliittisen päätöksenteon tarpeisiin, edesauttaa luonnonvarojen kestävää käyttöä, niiden ylläpitoa ja hallinnointia sekä edistää kalastuksen ja kalakantojen ylläpitoa. RKTL arvioi tärkeimpien kalakantojen tilaa ja ekosysteemi-vaikutuksia sekä ympäristön muutosten vaikutuksia kantojen tilaan. RKTL kehittää myös uusia arviointimenetelmia. RKTL:llä on asiantuntemusta kaikilta tärkeimmiltä kalataouden osa-alueilta.

GES-REG projektin laadinnassa RKTL osallistui pääasiassa työohjelman osion 3 kehittämiseen, mutta myös osioihin 1-4. Työohjelman osiossa 1 RKTL huolehtii omista vastuistaan. Työohjelman osiossa 2. RKTL keskittyy painetietojen ja ihmisen vaikutustietojen puutteiden analysointiin omalla erityisalallaan. Työohjelman osiossa 3. RKTL keskittyy tietomäärän lisäämiseen ja yhdenmukaiseen kuvaajien, niiden perusteiden ja tunnuslukujen käyttöön määritettäessä ravintoverkkojen hyvää tilaa. Työohjelman osiossa 4. osallistuu olemassa olevien seuranta- ja tiedonkeruuohjelmien analysointiin kuten EU:n tiedonkeruuohjelman yhteydessä (DCF) kerättyihin tietoihin.

 

Eero Aro
eero.aro@rktl.fi

Ari Leskelä
ari.leskela@rktl.fi

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024