Somijas Medniecības un zvejniecības izpētes institūts

www.rktl.fi

Somijas Medniecības un zvejniecības izpētes institūts (RKTL) ir vadošā zvejniecības pētniecības iestāde Somijā. RKTL nodrošina informāciju ilgstpējīgas attīstības veicināšanas, savvaļas dzīvnieku resursu uzturēšanas un pārraudzības, kā arī zvejniecības/zivju krājumu uzlabošanas jautājumiem. RKTL novērtē galveno zivju krājumus, pēta ekosistēmas un vides izmaiņu ietekmi uz tiem un attīsta inovatīvus novērtēšanas instrumentus. RKTL ir zinātniska pieredze visās galvenajās, ar zvejniecību sasitītās jomās.

GES-REG projekta sagatavošanas procesā RKTL galvenokārt iesasitījās trešās darba paketes izveidē, bet piedalījās arī pārējo darba pakešu izveidē, izņemot piekto darba paketi. Projekta ieviešanas laikā, RKTL pirmās darba paketes ietvaros veiks projekta partnera pienākumus. Otrajā darba paketē RKTL piedalīsies esošo slodžu un cilvēku radīto ietekmju pieejamās informācijas trūkumu analīzēšanā. Trešajā darba paketē RKTL iesaistīsies barības ķēžu raksturlielumu, kritēriju un indikatoru zināšanu bāzes uzlabošanā un tās saskaņotas izmantošanas veicināšanā. Ceturtajā darba paketē RKTL piedalīsies esošo monitoringa programmu un citu mērījumu programmu analīzēšanā.

 

Eero Aro
eero.aro@rktl.fi

Ari Leskelä
ari.leskela@rktl.fi

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024