Soome Uluki- ja Kalanduse Uurimise Instituut

www.rktl.fi

Soome Uluki- ja Kalanduse Uurimise Instituut (RKTL) on peamine kalanduse-alase uurimisega tegelev instituut Soomes. Instituut propageerib looduslike uluki- ja kalaressursside jätkusuutlikku majandamist ja haldamist ning pakub taustainformatsiooni poliitiliste otsuste vastu võtmiseks. RKTL hindab peamisi kalavarusid, uurib keskkonna muutuseid ja mõjusid ökosüsteemidele ning töötab välja uuenduslikke hindamismeetodeid. RKTL-il on teaduslik kompetents kõikides peamistes kalanduse uurimise valdkondades.

GES-REG projekti taotluse koostamisel osales RKTL kõikide tööpakettide väljatöötamisel, eriti aga kolmanda tööpaketi juures. Esimeses tööpaketis vastutab RKTL partnerülesannete (nt. aruanded) täitmise eest, teise tööpaketi raames analüüsib RKTL infolünki survetegurite ja inimmõjude osas vastaval uurimisalal. Tööpaketis kolm keskendub RKTL teadmusbaasi suurendamisele ja seeläbi juhiste andmisele tunnuste, kriteeriumide ja indikaatorite kooskõlastatud kasutamiseks hea keskkonnaseisundi määratlemisel toitumisvõrgustike osas. Neljandas tööpaketis osaleb RKTL olemasolevate seire- ja mõõtmisprogrammide (nagu EUDCF raames kogutud informatsiooni) analüüsimisel.

 

Eero Aro
eero.aro@rktl.fi

Ari Leskelä
ari.leskela@rktl.fi

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024