Viron kestävän kehityksen laitos/Tukholman ympäristölaitoksen Tallinnan keskus

www.seit.ee

Viron kestävän kehityksen laitos (SEIT) on ympäristöasioiden, energiatalouden ja kestävän kehityksen kansallinen erityisosaaja osallistuen moniin Viron yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.

Viron kestävän kehityksen laitos osallistui aktiivisesti projektin ohjelman kehittämiseen liittämällä projektiin osallistujia Suomesta ja Ruotsista, koordinoimalla työohjelman osion 5. kehittämistä ja avustamalla johtavaa partneria hallinnollisten- ja talodellisten tietojen keräämisessä osallistujilta. Projektin toteuttamisessa SEIT avustaa johtavaa partneria projektin hallinnoinnissa (Työohjelman osio 1.) huolehtimalla omista osallistujan vastuistaan.

Työohjelman osiossa 2. SEIT osallistuu ensimmäisen tila-arvion analysointiin. SEIT on työohjelman osion 5. vetäjä ja siten SEIT yleisesti koordinoi osallistuvien maiden menetelmien ja tietojen yhdenmukaisuutta sosiaalis-taloudellisten analyysien (ESA) laadinnassa. Päätehtävänään SEIT analysoi ensimmäiset kansalliset sosiaalis-taloudellisten tila-arvioiden raportit ja koordinoi toiminnan tilan heikkenemisen arvioinnin analysoinnin menetelmät ja kustannukset. SEIT määrittää Viron osalta ekosysteemin arvot ja koordinoi laitoskohtaiset kelpoisuudet ja tarpeet. SEIT on mukana kehittämässä, parantamassa ja koordinoimassa nykytilanteen arvioinnin perusteita ja mukana laatimassa sosiaalis-taloudellisen ohjelman menetelmäosiota, jonka vetäjänä toimii Latvian vesiekologian laitos.

 

Tea Nõmmann
tea.nommann@seit.ee

Aljona Karlõševa
aljona.karloseva@seit.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024