Igaunijas Ilgstpējīgās attīstības institūts/ Stokholmas Vides institūta Tallinas Centrs

www.seit.ee

Igaunijas Ilgstpējīgās attīstības institūts (SEIT) ir galvenā valsts līmeņa iestāde, kas nodarbojas ar vides un enerģijas ilgtspējīgās attīstības un daudziem citiem jautājumiem, kas skar Igaunijas sabiedrību.

SEIT bija aktīvi iesaistījies projekta sagatavošanas procesā – piesaistīja partnerus no Somijas un Zviedrijas, koordinēja piektās darba paketes izveidi un palīdzēja Vadošajam partnerim, apkopojot administratīvo un financiālo informāciju no projekta partneriem. GES-REG projekta ieviešanas laikā SEIT veiks projekta partnera pienākumus.

SEIT piedalīsies sākumnovērtējuma analīzēšanā, otrās darba pakas ietvaros, kā arī SEIT ir piektās darba pakas vadītājs, un līdz ar to koordinē ekonomiskās un sociālās analīzes vispārējo uzdevumu saskaņotu metodiku starp projektā iesaistītajām dalībvalstīm. Galvenais uzdevums ir nacionālo sākumnovērtējumu analīzēšana no socio-ekonomiskā viedokļa; vides degradācijas izmaksu novērtēšanas metožu saskaņotība; Igaunijā veikt pētījumu par ekosistēmas ieguvumu novērtēšanu un koordinēt iestāžu kapacitātes celšanu. SEIT ir arī iesaistījies ESA programmas aktivitāšu business-as-usual scenāriju un metožu uzlabošanas procesā, ko vada Latvijas Hidroekoloģijas institūts.

 

Tea Nõmmann
tea.nommann@seit.ee

Aljona Karlõševa
aljona.karloseva@seit.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024