Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus

www.seit.ee

Sihtasutuse Säästva Eesti Instituut (SEIT) põhieesmärk on suunata Eesti ühiskonna arengut ja keskkonnaseisundit mõjutavaid otsuseid tasakaalustatuse ja jätkusuutlikkuse poole. Instituudi töö sisu on poliitikaanalüüsid, interdistsiplinaarsed uuringud, säästva arengu ja keskkonnakorralduslike meetodite arendamine ning rakendamine, osalemine poliitikakujundamisel, koolitused ja nõustamine.

Säästva Eesti Instituut osales aktiivselt projekti ettevalmistavas protsessis kutsudes projektis osalema lisapartnereid Soomest ja Rootsist. Samuti koordineeris SEIT viienda tööpaketi koostamisel ja abistas juhtpartnerit informatsiooni kogumisel.

Teise tööpaketi raames osaleb SEIT esialgsete hinnangute analüüsis. Säästva Eesti Instituut on viienda tööpaketi vastutavaks partneriks ja koordineerib seega projektis osalevate partnerriikide sotsiaalmajanduslike analüüside teadmisi ja metoodikaid. SEIT-i peamiseks ülesandeks projektis on analüüsida riikide esialgseid hinnanguid sotsiaal-majanduslikust vaatepunktist; koordineerida metoodikat keskkonnaseisundi halvenemise maksumuse analüüsi jaoks; viia Eestis läbi uuringut ökosüsteemi teenuste hindamiseks ning suurendada asutuse võimekust selliste tööde läbiviimiseks. SEIT osaleb ka „business as usual“ metoodika edasi arendamisel ja Läti Veeökoloogia Instituudi poolt juhitava sotsiaal-majandusliku analüüsi metoodika väljatöötamisel.

 

Tea Nõmmann
tea.nommann@seit.ee

Aljona Karlõševa
aljona.karloseva@seit.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024