Projektin hallinto ja koordinointi

Työpaketti 1 keskittyy projektin hallintoon, taloushallintoon ja koordinointiin. Keskeisiä tehtäviä ovat rahoittajalle (Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013) raportointi, seminaarien ja ohjausryhmän tapaamsitenj ärjestäminen, sekä projektin sisäinen ja julkisuuteen kohdistuva viestintä.

Koska projektin tavoitteena on ympäristön hoidon tuleminen Itämeren hyvän tilan saavuttamiseksi, viestinnän kohderyhmänä ovat erityisesti ympäristöhallinnon toimijat, seurantaa toteuttavat tahot sekä muut meren käyttäjät, Itämeren laajuiset järjestöt kuten HELCOM, sekä suuri yleisö. Sosiaalis-taloudellsien analyysin osalta kohderyhmään kuuluvat myös kansalliset tilastokeskukset.

Projektin sisäistä viestintää hoidetaan projektiryhmän ja ohjausryhmän tapaamisissa, työpakettien kokouksissa ja skype-konferenssessa. Projektin aikana ja sen päätyttyä julkaistaan esitteitä ja vihkosia, joissa esitellääm projektin tavoitteita ja tuloksia.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024