Projekta pārvaldība un koordinēšana

Pirmā darba pakete (WP1) nodarbojas ar projekta administratīvo, kā arī finanšu pārvaldību un koordinēšanu. Šajā darba pakā ir iekļauta atskaitīšanās Centrālās Baltijas reģiona INTERREG IV A Programmas 2007-2013 vadošajai iestādei, partneru un vadības grupas sanāksmju un semināru organizēšana un iekšējā komunikācija, kā arī komunikācija ar ārpusprojekta institūcijām un grupām, lai nodrošinātu publicitāti un rezultātu izplatīšanu.

Tā kā galvenais projekta mērķis, atbalstot vides pārvaldību, ir, lai Baltijas jūra sasniedz labu vides stāvokli, tad galvenā mērķauditorija, ar kuru komunicēt projekta ietvaros, ir vides iestādes visās dalībvalstīs, respektīvi, iestādes, kas veic jūras monitoringu, Baltijas jūras mēroga organizācijas, kā piemēram, HELCOM, citas reģionā ieinteresētās iestādes vai personas, ietverot tās, kas patērē jūras resursus, un plašāka sabiedrība.

Projekta partneru iekšējā komunikācija tiek nodrošināta partneru, vadības grupas un darba pakešu sanāksmēs, kā arī izmantojot Skype konferences. Projekta izstrādes laikā, kā arī pēc projekta tiks publicēti un izplatīti bukleti un informatīvās lapas par projekta mērķiem, norisi un rezultātiem.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024