Vadības grupa

Vadības grupa sastāv no projekta partneru organizāciju (Tallinas Tehnoloģiju Universitātes Jūras Sistēmu institūta, Latvijas Hidroekoloģijas institūta, Somu Vides institūta) augsti stāvošām amatpersonām, visu projektā iesaistīto valstu Vides Ministrijas pārstāvjiem un pārstāvjiem no piesaistītajiem partneriem (Zviedrijas Jūras un Ūdens pārraudzības aģentūras).

Vadības grupa seko līdzi projekta ieviešanas procesam, apstiprina projekta progresa un finanšu pārskatus, rīkojās ar galveno ārējo pakalpojumu un iepirkumu līgumiem un, ja nepieciešams, veic izmaiņas projekta plānā. Vadības grupas sanāksmes ir plānotas trīs reizes gadā.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024