Igaunijas Jūras institūts, Tartu Universitāte

www.sea.ee

Igaunijas Jūras institūts ir viens no vairākiem Tartu Universitātes piederīgajiem zinātniskajiem institūtiem. Galvenais Igaunijas Jūras institūta mērķis ir jūras pētīšana un šīs jomas attīstības veicināšana Igaunijā un Baltijas reģionā.

GES-REG projekta izstrādes sākuma procesā, Igaunijas Jūras institūts (EMI) aktīvi piedalījās vispārējā projekta aprakstīšanā, bet galvenokārt koordinēja otrās darba paketes izveidi. Projekta ieviešanas laikā EMI veiks partnera pienākumus, kā arī vadīs sākumnovērtējuma saskaņotības un trūkumu analīzi otrās darba paketes ietvaros. Vadošais pētnieks, kas uz doto brīdi vada valsts jūras monitoringa pragrammu tiks iesaistīts pirmās un otrās darba paketes aktivitātēs.

EMI ir atbildīgs arī par jūras atkritumu jomu trešās darba paketes ietvaros, šajā sakarā plānots veikt eksperimentālu pētījumu, kā arī EMI piedalīsies aktivitātēs, kas saistītas ar svešzemju sugu jomu. Ceturtajā darba pakā EMI izmantos savu pieredzi jūras monitoringa programmas vadīšanā un izpildīšanā (ieskaitot pieredzi, kas iegūta izmantojot autonomās planktona ievākšanas sistēmas), vadot esošo jūras monitoringa programmu apakšreģionu aktivitāšu pārskata sagatavošanu un trūkumu analīzi, saistībā ar Jūras Stratēģijas Direktīvas prasībām.

 

Georg Martin
georg.martin@ut.ee

Henn Ojaveer
henn.ojaveer@ut.ee

Kristina Tiivel
kristina.tiivel@ut.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024