Latvijas Hidroekoloģijas institūts

www.lhei.lv

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir neliels zinātnisks institūts, kas nodarbojas ar Baltijas jūras ekoloģijas un vides problēmu pētījumiem. Lielākā daļa institūta pētījumi un aktivitātes tiek veiktas Rīgas līci un Centrālās Baltijas Latvijas daļā, kurā arī Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir atbildīgs par jūras monitoringa veikšanu.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI) aktīvi iesaistījās projekta sagatavošanas posmā, piedāvājot idejas, tekstu un komentārus otrās, trešās un piektās darba paketes aprakstīšanas un veidošanas procesā, kā arī palīdzēja aprakstīt pirmo un ceturto darba paketi. Projekta īstenošanas laikā LHEI būs aktīvi iesaistīts visu darba pakešu aktivitātēs. Pirmajā darba paketē LHEI atbalstīs Vadošo partneri projekta vadīšanā, veicot projekta partnera pienākumus, kā arī koordinēs visas nacionālās aktivitātes. Otrajā darba paketē LHEI būs atbildīgs par kapacitātes celšanas trūkumu un nepieciešamības analīzi.

Trešajā darba paketē LHEI būs atbildīgs par aktivitātēm, kas saistītas ar svešzemju sugām, ieskaitot nelielu eksperimentālu pētījumu, kā arī atbalstīs citu projekta partneru darbu ar dažādiem laba vides stāvokļa raksturlielumiem. Ceturtajā darba paketē LHEI būs iesaistīts visās aktivitātēs, bet ar uzsvaru uz tām, kas saistās ar Ferrybox sistēmu. LHEI ieguldījums piektās darba paketes izstrādē būs minimāls, jo lielākā daļa paredzēto aktivitāšu īstenošana tiks nodrošināta noslēdzot līgumu ar ārējiem ekspertiem. Tomēr LHEI definēs piektās darba paketes uzdevumus un nodevumus, kā arī kontrolēs darba paketes ieviešanu.

 

Juris Aigars
juris.aigars@lhei.lv

Astra Labuce (bērna kopšanas atvaļinājumā)
astra.labuce@lhei.lv

Solvita Strake
solvita.strake@lhei.lv

Kristine Pakalniete
kristinepa@apollo.lv

Diāna Stendzeniece
diana.stendzeniece@lhei.lv

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024